Strona w budowie, zapraszamy ponownie


Novaspine sp. z o.o.
ul. Piaskowa 31
55-040 Tyniec Mały
NIP 896-140-62-56


Adres do korespondencji
ul. Wrocławska 39C
55-040 Domasław

Tel. +48 71 715 13 90
Fax + 48 71 311 93 13
kontakt(at)novaspine.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim.


Tytuł projektu: Modyfikacja systemu stabilizacji wewnętrznej modelującego kręgosłup w okresie wzrostu

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 /IV oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” / 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii modyfikacji wewnętrznego stabilizatora kręgosłupa do leczenia skolioz u dzieci poprzez zwiększenie jego odporności na ścieranie, a tym samym zmniejszenie ryzyka degradacji tkankowej oraz zaburzeń w kinematyce kolumny kręgosłupa.

Okres realizacji projektu: IV kwartał 2019 r. – II kwartał 2021 r.

Wartość projektu / dofinansowania: Całkowita wartość projektu to 2.300.963,25 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2.155.707,46 zł.